Grutto landschap project: Jaarverslag 2022

Publisher(s): University of Groningen

Publication date: 02-2023

Author(s): Jos Hooijmeijer, Egbert van der Velde, Eldar Rakhimberdiev, Ruth Howison, Jeroen Onrust, Rienk Fokkema, Georgette Lagendijk, Clarisse Kraamwinkel, Yuhong Li, Renée Veenstra, Luis Barba Escoto, Marie Stessens, Michella Ligtelijn, Taylor Craft, Timo Keuning, Rixt Wildschut, Wytse de Haan, Theunis Piersma

Jaarverslag 2022 “On the way to Godwit-proof…” De staat van ons landschap: Biomonitoring van duurzame landbouw innovatie De landbouw in Nederland staat voor een grote uitdaging: het produceren van genoeg, veilig en gezond voedsel zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid op het platteland voor plant, mens en dier. En zonder dat het de planeet in bredere zin zwaar belast. Een veelgehoorde en serieuze oplossingsrichting is om het bedrijfsmodel weer te baseren op korte kringlopen en natuurlijke processen in bodem, water en lucht. Dit heeft de potentie om de grote druk op biodiversiteit, landschap, milieu, klimaat en gezondheid te verlichten. De grutto is als boerenlandvogel in staat om ons te laten zien of dat lukt. We verwachten dat een stabiele aanwezigheid van grutto’s, of nog beter populatiegroei, wijst op een hoge biodiversiteit, een gebalanceerd voedselweb en bodems die horen bij een duurzame melkveehouderij in een aantrekkelijk landschap. download publication