Publications

Recherche sur les limicoles du Banc d’Arguin, Mauritanie

Publisher(s): Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ)

Publication date: 12-2023

Author(s): Jan van Gils, Theunis Piersma, Tim Oortwijn, Mohamed Salem Hadiy, Mohamed Cheddad, Anne Dekinga, Luc de Monte, Kees Oosterbeek, Bartel Komin, Petra de Goeij, Bob Loos, Tom Versluijs, Marycha Franken, Hacen E.M. El-Hacen

Dans ce rapport nous décrirons les expéditions du NIOZ au Parc National du Banc d’Arguin en 2023. Cette année, nous avons effectué trois visites au Parc National pour nos travaux sur les limicoles. L'objectif principal de la première expédition était de capturer des bécasseaux maubèche pour les équiper de émetteurs (satellites). Nous avons utilisé différents types de émetteurs. Au cours de cette expédition, nous avons réussi à capturer suffisamment de bécasseaux maubèche pour déployer tous les émetteurs. Nous avons utilisé 4 types de émetteurs différents. L'une de ces émetteurs a été produite par Milsar. Pour ces émetteurs, nous avons placé des stations de réception sur d'importants dortoirs d'oiseaux afin d'extraire les données des oiseaux.

read more download publication

Grutto landschap project: Jaarverslag 2023

Publisher(s): University of Groningen

Publication date: 02-2024

Author(s): Jos Hooijmeijer, Egbert van der Velde, Eldar Rakhimberdiev, Ruth Howison, Jeroen Onrust, Rienk Fokkema, Georgette Lagendijk, Clarisse Kraamwinkel, Renée Veenstra, Luis Barba Escoto, Marie Stessens, Michella Ligtelijn, Taylor Craft, Aafke Saarloos, Wouter Vansteelant, Ondřej Belfín, Natsja Zijlstra, Stijn Basting, Yvonne Verkuil, Theunis Piersma

De landbouw in Nederland staat voor een grote uitdaging: het produceren van genoeg, veilig en gezond voedsel zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid op het platteland voor plant, mens en dier. En zonder dat het de planeet in bredere zin zwaar belast. Een veelgehoorde en serieuze oplossingsrichting is om het bedrijfsmodel weer te baseren op korte kringlopen en natuurlijke processen in bodem, water en lucht. Dit heeft de potentie om de grote druk op biodiversiteit, landschap, milieu, klimaat en gezondheid te verlichten. De grutto is als boerenlandvogel in staat om ons te laten zien of dat lukt. We verwachten dat een stabiele aanwezigheid van grutto’s, of nog beter populatiegroei, wijst op een hoge biodiversiteit, een gebalanceerd voedselweb en bodems die horen bij een duurzame melkveehouderij in een aantrekkelijk landschap.

read more download publication

TAGGING 2023, BROOME, AUSTRALIA

Publisher(s): Global Flyway Network, Beijing Normal University, Princeton University, Australasian Wader Studies Group

Publication date: 12-2023

Author(s): Adrian Boyle, Charlotte Burgoyne, Dianne Bennett, Franky O'Connor, Ho-bun Yu, Jasmin Pratt, John Curran, Ka-man Or, Kerry Hadley, Marcel Klaassen, Maureen Christie, Maurice O’Connor, Michelle Willie, Mike Dawkins, Mo Verhoeven, Naiwen Zhang, Roz Jessop, Shang-xiao Cai, Teagan Fitzwater, Val Burgess, Yang Wu, Ziyou Yang

Usually, the acknowledgements section goes at the end of the report. Here in Broome the work that happens would never happen without the input of the volunteer team and therefore to us it makes sense to put those volunteers front and centre. The team for Tagging2023 was a mix of volunteer and professionals and here we thank them all. Adrian Boyle, Charlotte Burgoyne, Dianne Bennett, Franky O'Connor, Helen Macarthur, Ho-bun Yu, Jasmin Pratt, John Curran, Ka-man Or, Kerry Hadley, Marcel Klaassen, Maureen Christie, Maurice O’Connor, Michelle Willie, Mike Dawkins, Mo Verhoeven, Naiwen Zhang, Roz Jessop, Shang-xiao Cai, Teagan Fitzwater, Val Burgess, Yang Wu, and Ziyou Yang all for field work skills, dedication, and a great attitude throughout the hard and hot work.

read more download publication

Black-tailed Godwits (Limosa limosa) in southern Spain, habitat description and finding colour marked birds from 5 – 13 October 2023

Publisher(s): University of Groningen

Publication date: October 2023

Author(s): Wouter Vansteelant, Theunis Piersma, Jos Hooijmeijer

In this expedition from 5 to 13 October 2023 we visited the most important areas for wintering Black-tailed Godwits in southern Spain. Our aim was to resight individual colour marked birds, describe the habitats used by godwits and to gain information on threats and opportunities by field observations and meetings with local experts. In this report we present a daily overview of our findings with photos, locations we visited, numbers present and the first conclusions and recommendations. More reports from expeditions to Iberia and West Africa in previous years can be downloaded at: https://www.globalflywaynetwork.org/publications

read more download publication

Black-tailed Godwits (Limosa limosa) in southern Iberia, habitat description and finding colour marked birds from 1 – 26 February 2023

Publisher(s): University of Groningen

Author(s): Jos Hooijmeijer, Jacob Jan de Vries, Wim Tijsen, Maarten Hotting, Willem Brandhorst, Bert Zijlstra, Arne van Eerden, Jan de Jong, Kees de Jager, Theunis Piersma

In this expedition from 1 to 26 February 2023 we visited the most important areas for Black-tailed Godwits in southern Spain and Portugal during northward migration. Our aim was to resight individual colour marked birds, describe the habitats godwits used and to gain information on threats and opportunities by field observations and meetings with local experts. In this report we present a daily overview of our findings with photos, locations we visited, numbers present and the first conclusions and recommendations. More reports from expeditions to Iberia and West Africa in previous years can be downloaded at: https://www.globalflywaynetwork.org/publications

read more download publication

Recherche sur les limicoles du Banc d’Arguin, Mauritanie

Publisher(s): Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ), Parc National du Banc d'Arguin

Publication date: Novembre – Décembre 2022

Author(s): Jan van Gils, Theunis Piersma, Petra de Goeij, Anne Dekinga, Luc de Monte, Roeland Bom, Tim Oortwijn, Bob Loos, Jacob Jan de Vries, Maarten Brugge, Jantine Koning, Martinus Goeman, Hacen E.M. El-Hacen, Ahmed Amarejeyat, Mohamed Salem Hadiy, Mohamed Cheddad

Cette année, c'était notre 21eme expédition hivernale consécutive de recherche sur les limicoles dans le Parc Nationale du Banc d’Arguin. La première expédition a eu lieu en novembre 2002. L'accent de ces expéditions est basé sur la démographie des limicoles et se concentre principalement sur le bécasseau maubèche, la barge rousse et la spatule blanche. Dans le passé, nous avions également mis l'accent sur le bécasseau sanderling mais il est difficile de maintenir cet effort car des changements ont eu lieu dans le nombre d'oiseaux présents dans la village d'Iwik, où nous pouvions les attraper plus facilement dans le passé. Au cours de nos expéditions, l'activité principale est d’observer les oiseaux de ces espèces cibles que nous avons baguées avec des combinassions individuelle au fil du temps et à attraper pendant les nuits pour maintenir la population d'oiseaux bagués de couleur.

Lors de notre visite annuelle en hiver, nous comptons également tous les oiseaux aquatiques présents dans la zone d'étude pour voir comment la composition des oiseaux évolue dans le temps.

Ce rapport décrit le travail de terrain effectué en 14 novembre et 4 décembre 2022 par les membres du groupe de recherche sur les limicoles el les spatules de NIOZ. Quelques résultats sommaires sont présentés.

 

Dit jaar was onze 21steopeenvolgende winterse onderzoeksexpeditie op kustvogels in het Banc d'Arguin National Park. De eerste expeditie vond plaats in november 2002. De focus van deze expedities is gebaseerd op de demografie van steltlopers en richt zich voornamelijk op Kanoet, Rosse Grutto en Lepelaar. In het verleden hebben we ons ook gefocust op de drieteenstrandloper, maar het is moeilijk om deze inspanning vol te houden omdat er veranderingen zijn geweest in het aantal aanwezige vogels in het dorp Iwik, waar we ze in het verleden gemakkelijker konden vangen. Tijdens onze expedities is de belangrijkste activiteit het observeren van de vogels van deze doelsoorten die we in de loop van de tijd hebben geringd met individuele combinaties en het vangen tijdens de nachten om de populatie van

Tijdens ons jaarlijkse winterbezoek tellen we ook alle watervogels die in het studiegebied aanwezig zijn om te zien hoe de vogelsamenstelling in de loop van de tijd verandert.

Dit rapport beschrijft veldwerk uitgevoerd op 14 november en 4 december 2022 door leden van het NIOZ Onderzoeksgroep Kust- en Lepelaars. Enkele samenvattende resultaten worden gepresenteerd.

read more download publication

Grutto landschap project: Jaarverslag 2022

Publisher(s): University of Groningen

Publication date: 02-2023

Author(s): Jos Hooijmeijer, Egbert van der Velde, Eldar Rakhimberdiev, Ruth Howison, Jeroen Onrust, Rienk Fokkema, Georgette Lagendijk, Clarisse Kraamwinkel, Yuhong Li, Renée Veenstra, Luis Barba Escoto, Marie Stessens, Michella Ligtelijn, Taylor Craft, Timo Keuning, Rixt Wildschut, Wytse de Haan, Theunis Piersma

Jaarverslag 2022 “On the way to Godwit-proof…” De staat van ons landschap: Biomonitoring van duurzame landbouw innovatie De landbouw in Nederland staat voor een grote uitdaging: het produceren van genoeg, veilig en gezond voedsel zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid op het platteland voor plant, mens en dier. En zonder dat het de planeet in bredere zin zwaar belast. Een veelgehoorde en serieuze oplossingsrichting is om het bedrijfsmodel weer te baseren op korte kringlopen en natuurlijke processen in bodem, water en lucht. Dit heeft de potentie om de grote druk op biodiversiteit, landschap, milieu, klimaat en gezondheid te verlichten. De grutto is als boerenlandvogel in staat om ons te laten zien of dat lukt. We verwachten dat een stabiele aanwezigheid van grutto’s, of nog beter populatiegroei, wijst op een hoge biodiversiteit, een gebalanceerd voedselweb en bodems die horen bij een duurzame melkveehouderij in een aantrekkelijk landschap.

read more download publication

Recherche sur les bécasseaux maubèches du Banc d’Arguin, Mauritanie

Publisher(s): Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ)

Publication date: 04-2022

Author(s): Jan van Gils, Job ten Horn, Anne Dekinga, Tim Oortwijn, Kees Oosterbeek, Marie De Wilde, Nicolas Goudeau-Monvois, Ahmed Amarejeyat, Ba Abdoul, El Bastamy Ebnou, Mohamed Abou, Niang Diagaraf Abdoulay, Sall Abderrahmane, Mohamed Salem Hadiy, Mohamed Cheddad

En mar et avril 2022 nous sommes allés au Banc d'Arguin pour attraper des bécasseaux maubèches pour la recherche par satellite. L’objectif était d'équiper bécasseaux maubèches avec des émetteurs satellites afin de suivre leurs routes de migration et leur synchronisation vers la mer des Wadden et les zones de reproduction Sibériennes. Nous avons réussi à capturer des oiseaux pour le marquage et nous avons également capturé un bon nombre d'oiseaux pour la recherche à long terme sur les bécasseaux maubèches et les barges rousse.

read more download publication

Land-use intensity impacts habitat selection of ground-nesting farmland birds in The Netherlands

Publisher(s): University of Groningen

Publication date: 18 November 2022

Author(s): Yuhong Li, Theunis Piersma, Jos Hooijmeijer, Ruth Howison

Post-war intensification of agriculture has extensively modified the countryside of Europe, transforming most semi-natural grassland habitats into homogeneous fields, characterized by mechanization, deep drainage and the increasing use of artificial fertilizers and agrochemicals (Benton et al., 2003; Emmerson et al., 2016), and unfavourable to farmland birds that require varied habitat structures for breeding, refugia and food resources (Donald et al., 2001; Newton, 2004, 2017; Stoate et al., 2009). The diversity and abundance of insects, the main food of farmland birds during the breeding season, are significantly lower in high-intensity farmland compared to low-intensity farmland (Seibold et al., 2019). Moreover, intensive agricultural practices contribute to soil degradation by lowering groundwater tables and mechanically injecting manure, which intensifies soil desiccation and results in a hard top soil layer impenetrable for soil probing birds (Gilroy et al., 2008; Onrust & Piersma, 2019; Onrust, Wymenga, Piersma, et al., 2019). Furthermore, frequent mechanical mowing coinciding with the birds' breeding season reduces the reproductive success of farmland birds (Kentie et al., 2015; Kleijn et al., 2010; Kruk et al., 1997; Roodbergen & Teunissen, 2019).

read more download publication