Publications

Vocal signalling by Eurasian Spoonbills Platalea leucorodia in flocks before migratory departure

Publisher(s): University of Groningen

Publication date: 2021

Author(s): Florent Lagarde, Theunis Piersma

We describe a vocal signal and associated postures shown by Eurasian Spoonbills Platalea leucorodia leucorodia just before the departure of (part of) the flock from a site, but also occurring in flight. Onomatopoetically called ‘ook’, it is a soft muffled sound that was noticed in Spoonbills at a stopover site during southward migration in southwestern France and at a post-breeding feeding site in The Netherlands. When making the ‘ook’-sounds, adults as well as juveniles contributed to what looked like dialogues, the sound of the juvenile having a higher pitch than that of the adult. On the basis of their specific occurrence in
pre-departure contexts, we propose that the vocalizations function during collective decision-making, perhaps contributing to reach consensus before and during non-routine group movements from one place to another.

download publication

Food and Feeding Sites of the Eurasian Spoonbill (Platalea leucorodia) in Southwestern Spain

Publisher(s): Estación Biológica de Doñana

Publication date: 1996

Author(s): Eduardo Aguilera, Cristina Ramo, Claudine de le Court

We analyzed the food composition of 47 regurgitations and 11 stomach contents from nestling Eur- asian Spoonbills (Platalea leucorodia) in the colony of the estuary of the Odiel River (southwestern Spain). With a single exception, all prey consumed by nestlings were saltwater aquatic animals. Fish, particularly killifish (Fundulus spp.), were the most common and abundant component of the diet, accounting for 71% of the prey items. Prawns (Palaemonidae) appeared in half the food samples and accounted for 19% of the prey items. Relative abundance of potential prey at foraging habitats and in the diet suggests that fish were preferred over other prey types. The mean body length of the fish found in the food sample was greater than that at foraging habitats. 

download publication

Grutto landschap project – Jaarverslag 2021

Publisher(s): University of Groningen

Publication date: 02-2022

Author(s): Jos Hooijmeijer, Egbert van der Velde, Eldar Rakhimberdiev, Ruth Howison, Jeroen Onrust, Rienk Fokkema, Georgette Lagendijk, Clarisse Kraamwinkel, Renée Veenstra, Luis Barba Escoto, Marie Stessens, Jean-Yves Duriaux Chavarría, Selen Eren, Michella Ligtelijn, Taylor Craft, Rob Venderbos, Theunis Piersma

De staat van ons landschap: biomonitoring van duurzame landbouw innovaties

De landbouw in Nederland staat voor een grote uitdaging: het produceren van genoeg, veilig en gezond voedsel zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid op het platteland voor plant, mens en dier. En zonder dat het de planeet in bredere zin zwaar belast. Een veelgehoorde en serieuze oplossingsrichting is om het bedrijfsmodel weer te baseren op korte kringlopen en natuurlijke processen in bodem, water en lucht. Dit heeft de potentie om de grote druk op biodiversiteit, landschap, milieu, klimaat en gezondheid te verlichten. De grutto is als boerenlandvogel in staat om ons te laten zien of dat lukt. We verwachten dat een stabiele aanwezigheid van grutto’s, of nog beter populatiegroei, wijst op een hoge biodiversiteit, een gebalanceerd voedselweb en bodems die horen bij een duurzame melkveehouderij in een aantrekkelijk landschap.

download publication

Finding and sampling colour ringed Black-tailed Godwits Finding and sampling colour ringed Black-tailed Godwits (Limosa limosa) in Parque Natural de l’Albufera 1 February – 15 March 2021.

Publisher(s): University of Groningen

Publication date: 25-02-2021

Author(s): René Faber, Toni Alcocer Cordellat, Jos Hooijmeijer, Theunis Piersma

All through the spring staging period of 2021, (flocks of) Black-tailed Godwits were monitored in Parque Natural de l’Albufera, southeast of Valencia. We recorded resightings of individual birds, counted as well as sampled the flocks. In this report a daily overview is presented with photos, locations which were visited, turnover rates and site fidelity of the colour ringed godwits. 

download publication

Black-tailed Godwits (Limosa limosa) in Southwest Spain from Rio Barbate to Rio Odiel, habitat description and finding ringed birds from 1 – 11 October 2021

Publisher(s): University of Groningen

Publication date: 11 October 2021

Author(s): Jos Hooijmeijer, Rienk Fokkema, Theunis Piersma

The main goal of this week of fieldwork was to get as many resightings as possible in exactly the first half of October. The reason for the timing of this fieldwork was that in these two weeks one has the best chance to identify godwits that do not migrate to Africa at all, but stay in Europe for the entire non-breeding season. Based on tracks from geolocators and satellite tagged godwits we know now that godwits start returning from sub-Sahara Africa on a continuous scale between October and March, and that when the first ones are arriving the last ones are still on their way there. Thus, the first half of October is the best period for correct identification of godwits as a non-trans-Sahara-migrants; that is: the least chance to misidentify a bird. You could safely say that these birds winter in Europe but a trans-Sahara-migrant is not automatically a bird that winters in Africa! 

download publication

Rudi Drent Chair, Annual Report 2020-2021

Publisher(s): University of Groningen

Publication date: 19-Aug-2021

Author(s): Hacen E.M. El-Hacen, Theunis Piersma

This year marks the 10th anniversary of the initiation of Rudi Drent Chair in Global Flyway Ecology. The Chair’s decade of work has given us not only the insight and credibility to tackle some of the urgent environmental issues that migratory birds and their habitats are facing worldwide but also a trust platform of exchange.

This report addresses the activities of the Rudi Drent Chair in Global Flyway Ecology carried out between July 2020–July 2021. The Global Flyway Ecology Chair was established at the University of Groningen (RUG) in May 2012 in a covenant of RUG with BirdLife Netherlands (VBN) and World Wildlife Fund Netherlands (WNF). In 2018, at the initiative of the Faculty of Science and Engineering of RUG, the Chair was named Rudi Drent Chair in Global Flyway Ecology, in recognition to the distinguished work of Prof. Rudi Drent for global flyway research and conservation. From 2019, the Rudi Drent Chair also receives support from Triodos Foundation. The Chair has continued working around the globe under the international umbrella of the Global Flyway Network (GFN).

The Rudi Drent Chair would not have achieved the current level of work without a strong support from the above-mentioned institutions as well as an exceptional multidisciplined and multi-national team that work closely with the Chair. Special thanks to Yvonne Verkuil who assisted the Chair since the start, to Bastiaan Blaauw for building and maintaining one of the most outstanding and viewer-friendly online bird tracking websites “https://www.globalflywaynetwork.org/”, and to Joke Bakker (RUG) and Joyce Rietveld (RUG) for their significant help in keeping the book of the various activities. We are also grateful for the many contributions of Tienke Koning, who helped the Chair at many fronts.

download publication

Wormenwerk – Hoe kunnen regenwormen de duurzame boer helpen?

Publisher(s): University of Groningen

Author(s): Jeroen Onrust

Dit onderzoek heeft ons veel inzicht gegeven over de dynamiek van een regenwormenpopulatie en dat het goed in kaart brengen van een regenwormenpopulatie daarmee nog niet zo eenvoudig is. Het voorjaar van 2021 was bijvoorbeeld een stuk natter dan 2020 en de aantallen regenwormen waren in 2021 daarmee ook ruim vier keer hoger dan in 2020 voor de graslandpercelen in Ferwoude (Fig. B1). De belangrijkste conclusie is dat alles in het boerenland draait om water. Regenwormen blijven namelijk actief als de bodem vochtig is en dat betekent dat ze hun belangrijke werk als ecosysteem-bouwer kunnen blijven uitvoeren en dat ze beschikbaar blijven voor al die wormeneters van het boerenland (Onrust et al. 2019, Rundgren 1975). 

Percelen met de grootste dynamiek in regenwormen aantallen gedurende het jaar (kruidenrijk grasland en natuurbraakstrook 2), hadden echter ook het hoogste aandeel adulte en rode regenwormen. Het lijkt er dus op dat in die percelen regenwormen beter in staat zijn om met veranderende omstandigheden om te gaan doordat ze waarschijnlijk in een bodem zitten met een bodemstructuur die hen in staat stelt om dieper weg te kunnen kruipen. Hierdoor herstellen deze populaties zich sneller wat waarschijnlijk ook zijn weerslag heeft op het hele functioneren van het ecosysteem van dat perceel. 

Dit levert allerlei vragen op voor vervolgonderzoek. Zijn bodems waar regenwormen de kans krijgen om te werken daarmee veerkrachtiger en beter in staat om zonder input van buitenaf te functioneren? Levert dit naast een gezonde regenwormenpopulatie ook een robuust voedselweb op, waar naast rode wormen, ook insecten, weidevogels, koeien en boeren een gezond bestaan op kunnen bouwen? 

Wat dit onderzoek heeft duidelijk gemaakt is dat goed kijken naar een belangrijke groep dieren in dat boerenland ons ontzettend veel inzichten geeft over dat hele boerenland. Door niet alleen naar aantallen te kijken, maar juist ook naar hoe die aantallen zich verhouden tot andere seizoenen en percelen en naar hoe een populatie is opgebouwd, kunnen we veel meer zeggen over het functioneren van de wormen in de bodem. Door de komende jaren op een vergelijkbare wijze naar nog meer soortsgroepen te kijken in het Grutto-Landschap project, hopen we nog beter in de vingers te krijgen wat er nodig is om de stap te maken naar een ecologische manier van boeren met aandacht voor biodiversiteit, gezondheid van mens en dier en duurzaamheid. 

download publication

Grutto Landschap Project, Jaarverslag 2020.

Publisher(s): University of Groningen

Publication date: 01-2021

Author(s): Jos Hooijmeijer, Egbert van der Velde, Rienk Fokkema, Ruth Howison, Jeroen Onrust, Eldar Rakhimberdiev, Aafke Saarloos, Einar Groenhof, Theo Zeegers, Theunis Piersma

De staat van ons landschap: biomonitoring van duurzame landbouw innovaties.

De landbouw in Nederland staat voor de grote opgave om het bedrijfsmodel weer te baseren op natuurlijke processen in bodem, water en lucht. Dit moet leiden tot minder druk op biodiversiteit, landschap, milieu, klimaat en gezondheid. De grutto is als boerenlandvogel in staat om ons te laten zien of het met deze transitie de goede kant op gaat. De stabiele aanwezigheid van grutto’s wijst namelijk op een hoge biodiversiteit, een gebalanceerd voedselweb en bodems die horen bij een duurzame melkveehouderij, kortom het aantrekkelijke landschap waar we met z’n allen naar toe willen

download publication

Resighting Black-tailed godwits in Doñana and Extremadura during spring migration.

Publisher(s): University of Groningen

Publication date: 02-2021

Author(s): Pablo Macías Torres

Due to Covid-19 the RUG crew couldn’t come themselves to Spain or Portugal for doing the annual resighting period during migration. This time João Belo conducted the resighting of godwits in Portugal and Pablo Macías Torres did so in Doñana and Extremadura. This document summarises the conditions of those godwits passing through Spain. 

download publication